Web Analytics Made Easy - StatCounter

Per prevaler l’activitat inventiva i nova cal remunerar als empleats inventors

Les empreses no creen patents, les creen les persones.

Aquesta afirmació que és òbvia, no sembla que sigui entesa en el nou redactat de la Llei de patents espanyola que està en fase d’Avantprojecte.

En aquest Avantprojecte ens trobem que el Títol IV passa a denominar-se “Invencions realitzades en el marc d’una relació d’ocupació o de serveis”. Aquí es desenvolupa l’article 15 “Invencions de servei” on el text de la nova Llei que es proposa diu:

1. Les invencions realitzades pel treballador durant la vigència del seu contracte o relació d’ocupació o de serveis amb l’empresa que siguin fruit d’una activitat de recerca explícita o implícitament constitutiva de l’objecte del seu contracte, pertanyen a l’empresari.

2. L’empleat autor de la invenció no tindrà dret a una remuneració suplementària per la seva realització, excepte si la seva aportació personal a la invenció i la importància de la mateixa per a l’empresa excedeixen de manera evident del contingut explícit o implícit del seu contracte o relació d’ocupació.

Si ho comparem amb el redactat anterior de la Llei veurem que pràcticament NO canvia res, excepte que ara el treballador és empleat. Però en el rellevant que és la remuneració i la propietat, és el mateix.

Malgrat que s’ha publicat que amb la nova llei es pretén “prevaler l’activitat veritablement inventiva i nova”, però el fet de mantenir el redactat ho posa realment en qüestió.

Primera patente española. Guillem Cabier. 1522

1522. Primera patent espanyola. Guillem Cabier.

Perquè la realitat més enllà de les fronteres és que la “retribució de les patents d’empleat” és un dret reconegut per les respectives lleis de patents en quatre dels cinc països que més sol·licituds internacionals de patent van fer tant el 2013 com el 2012 que són: Alemanya, Japó, Xina i Corea.

Als Estats Units la constitució americana a la secció vuitena de l’article primer diu: “El Congrés tindrà el poder per promoure el Progrés de la Ciència i de les Arts útils, assegurant per temps limitat als autors i als inventors el dret exclusiu als seus escrits i descobriments respectius” .

En constatar que en l’Avantprojecte no es modifica el article de les invencions d’empleat per equiparar al que hi ha en aquests països i en altres; he desenvolupat un document en el qual exposo una sèrie de consideracions que descriuen com en diferents legislacions de patents es regula aquest dret, amb aportacions significatives que en conjunt poden donar peu a que es faci una nova redacció que sigui exemple per a la resta de països.

Aquest document es pot descarregar i compartir en aquest enllaç o en aquest altre:


Abans d’acabar vull exposar els punts principals, mínims, que hauria de cobrir la nova Llei de patents espanyola pel que fa a invencions d’empleat:

  • L’empleat té dret a una compensació raonable per part del seu empleador.
  • Els drets i deures derivats de la Llei, no seran afectats per l’acabament de la relació laboral .
  • El dret a rebre un percentatge de les regalies per la cessió d’una llicència a tercers (entre un mínim del 10% com a la Xina i un màxim del 50% com a Argentina).
  • El dret de l’empleat a rebre la informació comptable que justifiqui la compensació rebuda. Tal com es legisla a Finlàndia.
  • Que hi hagi un ens arbitral independent que dictamini si cal que existeix el dret i en quines condicions i quantitats. Tal com existeix a Israel.
  • Que es reguli el període en què es pagarà sent com a màxim en els dos mesos posteriors al tancament de l’ exercici en el cas dels beneficis de la patent, i al mes següent dels ingressos per regalies ; incloent a més una multa per retard en el pagament. Tal com es regula a la República del Kirguizistan.

 

En aquests moments l’Avantprojecte de Llei es troba en fase de publicitat i encara no ha iniciat el tràmit parlamentari, pel que estem a temps que s’incorporin les modificacions oportunes en el redactat final per a la seva aprovació definitiva. Perquè un dels factors per el canvi de model econòmic que tant es preconitza és que es remuneri adequadament al talent inventor a l’empresa per la seva aportació al negoci.

Si t’ha agradat aquest post, sis plau comparteix-lo.

Leave a Reply

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

Copyright © 2007 - 2023 by Gian-Lluís Ribechini - Innoginyer