La innovació no existeix sense les persones, però això sovint s’oblida quan es parla d’innovació i només es parla de tecnologies, de projectes, de patents, … Però a l’hora d’innovar cal tenir en compte el que al meu entendre és la part més important, la que podem definir com “el costat humà de la innovació“.

Si no hi ha persones, no hi ha innovació. Per tant considero que és necessari que hi hagi en cada organització:

  •      Una Cultura de la innovació.
  •      Uns Valors per a la innovació.
  •      Unes Competències per a la innovació.
  •      Uns Coneixements per a la innovació.

Per això he desenvolupat el model que es pot veure aquí:


Amb aquest model puc ajudar a la seva organització per aconseguir objectius com els següents:

  •      Implantar una cultura d’innovació.
  •      Definir les polítiques de motivació i incentivació de la innovació.
  •      Selecció de personal per a la innovació.
  •      Desenvolupament de líders d’innovació.
  •      Desenvolupament d’unitats d’innovació.
  •      Redefinir i adaptar les Estructures/Processos/Persones per a la innovació.

 

Si necessiteu ajuda, contacteu amb mi.