El “A3-Systematic Innovation Report (A3-SIR)” és una metodologia per gestionar la innovació de forma pràctica, estructurada i que desenvolupa un llenguatge comú en els equips responsables d’innovar i en les organitzacions que l’utilitzen. És el resultat de la fusió de dues metodologies: l’A3 Thinking desenvolupat per Toyota i la Innovació Sistemàtica (Systematic Innovation) que es poden visualitzar en la següent imatge:

En cadascuna de les etapes s’utilitzen diverses eines provinents tant de l’A3 Thinking, com de la Innovació Sistemàtica com d’altres àrees del coneixement. Les característiques i beneficis d’aquesta metodologia són:

  •      Pretén la brevetat, la síntesi i la visualització.
  •      Evita la subjectivitat de les persones.
  •      Es focalitza en el procés i en els resultats.
  •      Fomenta que els afectats puguin dir la seva i estiguin d’acord amb les conclusions i en les accions a realitzar.
  •      Suposa obtenir una visió global de tot el sistema.
  •      És un procés de pensament lògic.

Descarregueu-vos el document:   MÉTODE A3-SYSTEMATIC INNOVATION REPORT V3

Faci un recorregut visual pel mètode A3SIR.