Quan algú diu: “tinc un problema” generalment es produeix un silenci significatiu entre els que escolten aquesta frase, que sovint provoca la ràpida desaparició de l’escenari de molts dels oients. La paraula PROBLEMA té unes connotacions negatives que es converteixen en positives si utilitzem la següent definició:
PROBLEMA és “Qualsevol tipus de situació en la qual volem canviar alguna cosa”

Aquesta definició ens permet convertir els problemes en OPORTUNITATS. I per això he desenvolupat un model de “estratègia i gestió de solucions, trencant paradigmes“, que mitjançant l’aplicació de metodologies pròpies i alienes suposa considerar un marc global, per a la generació de solucions innovadores que converteixen els problemes en oportunitats. Puc ajudar-lo a:

  •      Definir els seus problemes per poder detectar les oportunitats que es poden desenvolupar.
  •      Desenvolupar un procés sistemàtic i una terminologia comuna per resoldre els seus problemes.
  •      Definir diferents solucions i seleccionar l’òptima.
  •      Liderar els seus projectes de desenvolupament d’oportunitats.

Si necessiteu ajuda, contacteu amb mi.