La Matriu 9V és una eina que ajuda a obtenir una visió global de la “situació” que pretenem analitzar. Consisteix en una divisió en nou àrees que descriuen el context en el Temps i en l’Espai.

L’esquema visual el podem veure a la següent imatge:

Les seves Característiques i Beneficis són els següents:

  •      És una eina de fàcil comprensió i ús intuïtiu.
  •      Estructura la informació disponible per a la comprensió global de la situació.
  •      Permet la visualització des de diferents perspectives.
  •      Facilita l’aportació de tots els membres del grup de treball.
  •      Ajuda a descobrir oportunitats.
  •      Fomenta la innovació.