L’Innoginyer és “l’Enginyer de la Innovació, aquest és un concepte ideat per definir una tipologia de professional que es basa en la sinergia de tres paraules que donen peu a la seva existència: Enginy, Coneixement i Innovació.

Un Innoginyer és un professional que mitjançant els seus coneixements i el seu enginy genera innovacions en qualsevol àmbit. Per a això busca i desenvolupa solucions innovadores que trenquin els paradigmes i donin peu a trobar noves oportunitats.

A més l’Innoginyer aprèn, utilitza i crea metodologies per desenvolupar la innovació de forma sistemàtica. Estic convençut que la innovació no és una cosa que sorgeix de forma espontània sinó que per a obtenir els millors resultats possible requereix d’una activitat metòdica i continuada.

El que aquí s’escriu és fruit de les meves lectures, reunions, debats, experiències i la pràctica del que he fet amb el que s’ha après.

GianLluís Ribechini

Enginyer Industrial Innoginyer