La matriu 15V és una derivació de la matriu 9V, en la qual el FUTUR s’ha subdividit en CURT, MIG i LLARG TERMINI.
Els avantatges és que d’aquesta manera podem analitzar com creiem que pot evolucionar la situació que estem analitzant.

La definició de CURT, MIG i LLARG dependrà de cada situació, problema o oportunitat que vulguem analitzar.
Així podríem tenir situacions en què:

 • el CURT és 1 mes, MIG és 6 mesos i LLARG és 1 any;
 • el CURT és 1 any, MIG és 2 anys i LLARG és 4 anys, aquest és un plantejament útil dels càrrecs públics de mandat quadriennal;
 • el CURT és 1 any, MIG és 5 anys i LLARG és 10 anys, aquest és interessant quan hem de definir polítiques les conseqüències no són immediates

L’esquema visual es aquest:

Vegem diversos exemples:

 • Una empresa vol iniciar el seu camí a la internacionalització, ha de definir on li agradaria estar al cap de 5 anys, ja que aquest és un procés lent i que suposa passar per una sèrie de punts intermedis. (Una metàfora seria l’escalada a un 8000, es preveu un campament base i uns punts intermedis en el recorregut fins al cim, i per a cada un d’ells es necessita transportar, utilitzar i dipositar una sèrie de recursos).
 • Un alcalde escollit per quatre anys hauria de definir el que farà en el seu mandat, planificant a 4 anys, de manera que els resultats que li permetin ser reelegit es vegin al llarg del mandat, però especialment en l’últim any.
 • Un canvi en les polítiques educatives té el seu resultat al cap d’uns 10 anys quan l’alumne que ha iniciat el cicle amb 6 anys acaba amb 16, si a meitat de recorregut canvia no podem saber si el que havíem plantejat a l’inici funcionava o no.

Les seves Característiques i Beneficis són els següents:

 •      És una eina de fàcil comprensió i ús intuïtiu.
 •      Estructura la informació disponible per a la comprensió global de la situació.
 •      Permet la visualització des de diferents perspectives.
 •      Facilita l’aportació de tots els membres del grup de treball.
 •      Ajuda a descobrir oportunitats.
 •      Fomenta la innovació.