Web Analytics Made Easy - StatCounter

Innovar, no és alta tecnología.

Quan es parla d’innovació, s’associa amb última tecnologia o tecnologia punta. No obstant això en el sector de les consoles trobem el contraexemple amb la Nintendo Wii, està consola que no inclou elements d’última tecnologia enfront dels desenvolupaments de la seva competència.     ...Read More

Fonts de coneixement

Una de las competències que caracteritzen al “innoginyer” es la “set de coneixement” que li permet adquirir una mentalitat pluridisciplinar. Així intenta buscar fonts de coneixement que li donin noves visiones, nous conceptes o noves orientacions. Una de las fonts que mes m’agraden es ...Read More

Enginy vs. Creativitat

Un dels elements diferenciadors del “enginyer d’innovació” és que utilita l’enginy. L’enginy es la creativitat portada a la práctica. Un pot ser creatiu i el que es faci no tingui cap aplicació, aquí es troba la frontera que portará cap a la innovació. En ...Read More

Marca personal: Innoginyer

Un dels elements que l’enginyer d’innovació ha de desenvolupar és la seva “marca personal”. Per això tal com exposa Andrés Perez al seu bloc el desenvolupament d’una marca forta crea en el professional que la desenvolupa una forma de diferenciar-se. Una de les més ...Read More

Remuneració del Innovador

Quan es parla d’innovació sempre s’indica els beneficis que genera per a les empreses, però mai es parla dels beneficis que genera als innovadors. Cal tenir una cosa clara, la innovació la fan persones no les empreses que són ens abstractes. Ahir vaig estar ...Read More

Enginyer d’Innovació

L’Enginyer d’Innovació es un concepte per definir una tipologia de professional. Aquest concepte es basa en la intersecció de tres paraules que dona peu a la seva existència: Enginy, Coneixement i Innovació. Un “Enginyer d’Innovació” es un professional que mitjançant els seus coneixements i ...Read More
Copyright © 2007 - 2020 by Gian-Lluís Ribechini - Innoginyer